ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

H/Y

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΌλες οι πληροφορίες σχετικά με την αίτησή σας και το βιογραφικό σας θεωρούνται ιδιαίτερα εμπιστευτικές, δεν δημοσιοποιούνται εν όλω ή εν μέρει και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να αξιολογηθούν αντικειμενικά τα προσόντα σας για μελλοντική σταδιοδρομία στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.. Η αίτηση και οι προσωπικές σας πληροφορίες προστίθενται στην υποψήφια βάση δεδομένων του Ομίλου μας. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, με εξαίρεση τη σχετική διάταξη του νόμου και τις σχετικές αρχές (Νόμος 2472/1997 σχετικά με την προστασία του ατόμου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει σήμερα). Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην υποψήφια βάση δεδομένων. Η αίτησή σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θα φυλάσσονται στην υποψήφια βάση δεδομένων για τουλάχιστον 1 έτος. Εάν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το βιογραφικό σας αλλάξει, παρακαλούμε υποβάλλετε εκ νέου το βιογραφικό σας.

Αποδέχεστε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία, προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας για προσφορές, νέα προϊόντα και διαγωνισμούς

Αποδέχομαι Δεν Δέχομαι

Εάν έχετε στείλει το βιογραφικό σας, αποδέχεστε τα στοιχεία σας να διατηρηθούν για ένα έτος, προκειμένου να αξιολογηθούν για μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Αποδέχομαι Δεν ΔέχομαιΓια να ενεργοποιηθεί το κουμπί πατήστε τον έλεγχο captcha.